Il·luminació i teatre

Contem amb focus Par, fresnels, PCs, retalls, inundació, ACL, canons de seguiment, làser, strobos, caps mòbils hti, caps mòbils led, wash, beam, spot, par leds, panells led, cegadores, màquines de fum, de boira...