Karaoke

També muntem diferents configuracions de so segons el lloc i les necessitats i es pot completar amb una il.luminació fixa o espectacular. Muntem equip adaptat al lloc, amb pantalla de projecció pel públic i monitor LCD pels cantants, per anar seguint els temes. Desde 1000 wats de so per interiors fins els equips més grans.